Χειρουργικά Είδη

Βούρτσες χειρουργείου με povidone iodine

Βούρτσες χειρουργείου με povidone iodine

Βούρτσες χειρουργείου με chlorexidine

Βούρτσες χειρουργείου με chlorexidine

Καλώδια γείωσης

Καλώδια γείωσης

Καλώδια για λαβίδες μονοπολικές & διπολικές, για σύνδεση με τη μονάδα διαθερμίας

Καλώδια για λαβίδες μονοπολικές & διπολικές, για σύνδεση με τη μονάδα διαθερμίας

Λαβίδες διπολικές, μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Λαβίδες διπολικές, μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Λαβίδες μονοπολικές, μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Λαβίδες μονοπολικές, μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Λούπες (αγκύλες) διαθερμίας- διαφόρων διαστάσεων μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Λούπες (αγκύλες) διαθερμίας- διαφόρων διαστάσεων μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Βελόνες (ακίδες) διαθερμίας 7 & 15 cm μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Βελόνες (ακίδες) διαθερμίας 7 & 15 cm μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Μπίλιες διαθερμίας 7 & 15 cm μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Μπίλιες διαθερμίας 7 & 15 cm μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Μαχαιρίδια διαθερμίας 7 & 15 cm, μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Μαχαιρίδια διαθερμίας 7 & 15 cm, μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων

Στειλεοί διαθερμίας μιας χρήσεως- αντικολιτικοί (Teflon)

Στειλεοί διαθερμίας μιας χρήσεως- αντικολιτικοί (Teflon)

Στειλεοί διαθερμίας μιας χρήσεως

Στειλεοί διαθερμίας μιας χρήσεως

Στειλεοί διαθερμίας πολλών χρήσεων

Στειλεοί διαθερμίας πολλών χρήσεων

Σφουγγάρι καθαρισμού ακίδας διαθερμίας- tip cleaner

Σφουγγάρι καθαρισμού ακίδας διαθερμίας- tip cleaner

Επικοινωνία

  • homeSANIMED E.E.
  • phone+30.2109581250 FAX +30.2109581251
  • mailinfo@sanimed.gr
  • mapΑργολίδος 8, Τ.Κ. 15344,Γέρακας Αττικής